• wideslider_image_603 Uitslag van onze eerste nationale Taks-survey naar het Belgisch fiscaal gevoel.klik hier
  • wideslider_image_590 Steun onze oproep voor correcte gelijkheid inzake fiscaliteit van alleenwoners
    Het is, omwille van de sterk gewijzigde maatschappij - zo vinden de leden van de werkgroep “Fiscaal correct” - tijd om werk te maken van een “oprechte en gelijke behandeling voor fiscaliteit van alleenwoners”.
  • wideslider_image_569 Streven naar een fiscaal correct België
  • wideslider_image_568 Streven naar een fiscaal correct België
  • wideslider_image_566 shutterstock_13361852099
  • wideslider_image_565 shutterstock_133618520
  • wideslider_image_563 Een team van experten!
  • wideslider_image_481 taxman2013
taxman2013

De leden van het expertenteam “Fiscaal Correct” hebben binnen hun eigen vakgebied een rijke ervaring weten op te bouwen. Ze hebben de totstandkoming van de fiscale regels doorheen de jaren ook zien evolueren.

Bovendien staan de meesten onder hen met de beide voeten in de dagelijkse praktijk waardoor ze via hun cliënteel, het wezen ondernemers of particulieren, ervaren hoe de burger de laatste jaren aankijkt tegen de tsunami van fiscale regels die hem overspoelt.

Uit deze contacten met de burger blijkt een toenemend ongenoegen. Niet zozeer omwille van het feit dat er belast wordt. Caesar mag krijgen wat hem toekomt. In deze woelige tijden van economische en financiële crisis is er binnen zekere grenzen begrip voor een zoektocht naar extra middelen. Er is evenzeer begrip voor het feit dat er maatregelen worden genomen die de fiscale fraude en bepaalde zwartgeldcircuits in ons land in de kiem wil smoren.

Wat de burger evenwel mateloos stoort, lees: irriteert, is de manier waarop de zaken de laatste jaren in het fiscaal landschap worden aangepakt. Er leeft – terecht – een grote frustratie.

De werkgroep “Fiscaal Correct” stelt zich in eerste instantie tot doel de redenen van deze frustratie in kaart te brengen en grondig te analyseren. Daartoe zal ze in de komende dagen en weken een oproep doen via diverse kanalen teneinde zoveel als mogelijk input te krijgen omtrent de fiscale pijnpunten die thans leven binnen de ondernemerswereld en de dagelijkse leefwereld van de burger.

Daartoe heeft de werkgroep o.a. een website gecreëerd: www.fiscaalcorrect.be

Waar Unizo recent een oproep lanceerde tot een “ondernemerspact” met de federale en regionale overheden, roept de werkgroep “fiscaal correct” op tot een “fiscaal pact”.

Laatste stukken

Fiscaalcorrect opiniestuk 27: Parabel van de cobra


Download1027 downloads

Fiscaalcorrect nota 6: Hervorming Ven.B


Download828 downloads

fiscaalcorrect opiniestuk 26: Panama Papers


Download585 downloads

Fiscaalcorrect nota 5: TAMPON TAX


Download1112 downloads

Fiscaalcorrect nota 4: fiscaliteit voor alleenwoners


Download4390 downloads

fiscaalcorrect opiniestuk 25: Ethische fiscaliteit – kent u de gulden snede?


Download738 downloads

Fiscaalcorrect opiniestuk 24: Taxificatie


Download1010 downloads

Fiscaalcorrect opiniestuk 23: Fiscale consile


Download773 downloads

Fiscaalcorrect opiniestuk 22: Open brief aan Koen Geens


Download1633 downloads

Fiscaalcorrect opiniestuk 21: Belastingplannen moeten budgettair, juridisch en praktisch doorgelicht worden


Download1007 downloads